Naar de content

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij vinden het belangrijk om het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen deel uit te laten maken van onze dagelijkse agenda en daarom willen we het MVO-beleid op een goede en juiste manier waarborgen. Wij geven extra aandacht aan duurzaamheid, veiligheid en CO2-reductie.

CO2-Prestatieladder

Van Voskuilen is een betrokken organisatie die zich bewust is van de impact van haar werkzaamheden m.b.t. mens en milieu. Daarom zijn we, op basis van gelijkwaardige en duurzame relaties, gezamenlijk met onze opdrachtgevers op zoek naar innovatieve concepten en toepassingen om een duurzame maatschappij mede vorm te geven.

Om concreet met duurzaamheid (en dan met name met het reduceren van CO2) aan de slag te gaan, heeft Van Voskuilen in 2012 de CO2-Prestatieladder ingevoerd als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sinds 2017 is Van Voskuilen is gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Meer informatie over onder andere ons CO2-reductieprogramma is te vinden in de voortgangsrapportages en de analyses.

Veilig werken.
Veilig thuiskomen.

De missie is om ervoor te zorgen dat iedereen dag in, dag uit en project na project weer veilig thuiskomt. Dit geldt zowel voor bewoners en alle andere eindgebruikers als voor onze collega’s. Want om als Van Voskuilen op een zo hoog mogelijk niveau te presteren is het zaak om de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers te waarborgen. Zij zijn uiteindelijk degene die onze producten en diensten leveren. Om de bewustwording van dit feit in alle geledingen van onze organisatie te stimuleren riepen we een ‘Kerngroep Veiligheid’ in het leven.

Ik werk veilig of ik werk niet

Afgevaardigden van monteurs, uitvoerders, managers en de directie hebben de grootste veiligheidsrisico’s op een rijtje gezet en stelden onder het credo ‘Ik werk veilig of ik werk niet’ een viertal regels ter preventie op:

  1. We dragen ALTIJD de juiste PBM’s (Persoonlijke Beschermingsmiddelen), onder alle omstandigheden.
  2. We denken vóóraf na over veiligheidsrisico’s.
  3. We houden iedere dag een dagstart.
  4. We praten met elkaar over veiligheid.

Deze ‘Gouden Regels’ verwerkten we in een instructievideo die de veiligheidsregels visueel weergeeft.

Ons Veiligheidsbeleid door de jaren heen

Veiligheidsladder trede 4

Ondanks al deze inspanningen om de veiligheid te waarborgen is een incident helaas niet altijd te voorkomen. Voor het geval er toch een onveilige situatie ontstaat hebben we duidelijke afspraken gemaakt en deze vastgelegd in een Incidenten- en Calamiteitenplan. Hierin staat bijvoorbeeld wie er met wie contact opneemt en welke acties er van welke betrokkenen wordt verwacht. Zo worden alle belanghebbenden snel geïnformeerd en wordt escalatie van de situatie voorkomen. Ál deze inspanningen en maatregelen hebben geleid tot het behalen van trede 4 op de Veiligheidsprestatieladder.

En daar zijn wij trots op!

Certificeringen

Om de principes binnen de organisatie goed te waarborgen, zijn wij gecertificeerd volgens onderstaande normen of regelingen.

Reductieprogramma

Hieronder zijn al onze documenten te vinden betreft CO2-reductieprogramma. Informatie rondom deze certificeringen is tevens terug te lezen op de website van het SKAO.

Gepubliceerd op: 23-11-2017

Gepubliceerd op: 22-10-2019

Gepubliceerd op: 27-8-2020

Gepubliceerd op: 19-09-2021

Gepubliceerd op: 11-10-2023

Wij werken o.a. voor